^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Комісія економічних дисциплін

Комісія економічних дисциплін.

 

 

logo 1111111111111222

   

 
 DSC 0378 Черкашин  Віктор Іванович – Голова циклової комісії, викладач вищої категорії, старший викладач. 

Дисципліни «Основи філософських знань», «Економічна теорія»

Педагогічний стаж 25 років 
 

 

 
DSC 1417 Сайчук Юлія Анатоліївна - викладач, спеціаліст ІІ категорії

Дисципліни «Статистика», «Теорія техніко-економічного аналізу», «Економіка підприємства»

Педагогічний стаж 8 років
 DSC 1752 Рогач Юлія Миколаївна -  викладач І категорії. 

Дисципліни «Економіка підприємства», «Економіка будівництва»

Педагогічний стаж 10 років 
 DSC 1760 Ніколаєвська Ганна Юріївна - викладач вищої категорії. 

Дисципліна «Маркетинг»

Педагогічний стаж 17 років
DSC 3002 1 Савєльєва Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії. 

Дисципліна «Менеджмент»

Педагогічний стаж 14 років.

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Робота комісії спрямована на вирішення головної навчально-методичної проблеми року :

Формування професійної компетентності студентів коледжу шляхом вдосконалення змісту, форм і методів навчання

1  Постійно удосконалювати організацію навчально-виховного процесу у коледжі та запроваджувати новий підхід до освіти:

- орієнтації на виховання соціально активної особистості, яка керується загальнолюдськими та культурно-національними цінностями, здатна до перетворення виробництва, участі в управлінні, несе відповідальність за результати своєї діяльності;

- продовжити впроваджувати у навчальний процес сучасні освітні методики та форми активного й нестандартного навчання, методи викладання;

- залучати студентів до спільної діяльності;

- змінювати підходи до оцінювання результатів навчання студентів;

- активізувати роботу з обдарованими і талановитими студентами.

2 Вивчати та використовувати у навчальному процесі інструктивно - методичні документи Міністерства освіти і науки для забезпечення виконання Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту».

3 Розвиток педагогічну та професійну майстерність педагогічних працівників, їх загальну культуру, створювати мотивацію і умови для професійного вдосконалення створювати інноваційний стиль діяльності.

4 Забезпечувати єдність органічного взаємозв’язку педагогічної та професійно-орієнтованної підготовки студентів на основі принципів гнучкості, наступності, ступеневої освіти. 

5 Використовувати базу ІКТ при підготовці і виконанні курсового проектування та складання державних іспитів.

6 Адаптувати засоби діагностики знань та умінь відповідно до пізнавальних можливостей студентів.

7 Підвищувати професійну компетентність студентів через впровадження інноваційних технологій в умовах інформатизації суспільства.

8 Брати участь в роботі обласних методичних об’єднань  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

9 Подальше впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні технології при виконанні курсових проектів та творчих робіт

10 Постійно надавати допомогу молодим педпрацівникам в розробці методичних матеріалів, проведенні відкритих занять та навчально - виховних заходів.

11 Сприяти підвищенню рівня психолого –педагогічної і методичного супроводу дисциплін економічного циклу, для чого постійно використовувати  сучасні педагогічні методики і технології викладання дисциплін, а також педагогічно коректно складати методичні матеріали.

12 Підтримувати ініціативу студентів та викладачів з розробки спільних ідей та творчих освітніх проектів.

13 Використовувати аудіовізуальні технічні засоби навчання та інформаційні ресурси для підвищення рівня комунікативності  викладачів та студентів.

 

 Заходи циклової комісії економічних дисциплін

 

 

Конкурс семінар «Втілюй ідеї в життя»

Економічний квест

Відвідування презентації бізнес курсу MESH

«Економічний брейн-ринг»

 

 

 

 

 

 

Обласний конкурс "Економічний брейн-ринг"

Захист курсових проектів з дисципліни "Організація і технологія надання послуг"

Фінал конкурсу стартап-проектів «Спробуй і ти!» за підтримки команди Enactus UEPA, в якому взяла участь команда «Ledi М»

Захисту курсових проектів з дисципліни «Основи менеджменту»

Обласний конкурс наукових робіт учнів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  «Розвиток сучасного підприємництва»

Конкурс-семінар студентських бізнес-ідей «Втілюй ідеї в життя»

 

 

 

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних