^ Back to top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Department for the Promotion of Employment of Students and Alumni

Department for the Promotion of Employment of Students and Alumni

Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Харківського   державного професійно-педагогічного коледжу імені В.І.Вернадського

 

Відділ створений у червні 2011 р. за наказом директора, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №1726 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».

Головна мета створення Відділу – сприяння студентам та випускникам технікуму у працевлаштуванні, підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та адаптації до практичної діяльності, встановлення та підтримання зв’язків з випускниками, здійснення моніторингу їх кар’єри.

Штат Відділу складається з заступника директора з навчально-виробничої роботи, завідувачів відділами денної форми навчання, майстрів виробничого навчання, лаборантів, завідувача Відділу.

 

 

IMG 20211130 140906 054
Завідувач відділу Галаніна Олена Михайлівна

 

 

 

        1350474536 sixty-cordless-home-phone-01  контактні телефони

          т. 0509185074
          т. 0960297236

 

 

ios9-mail-app-icon-left-wrap

E-mail:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Контакти:

61001, м. Харків, пр. Московський, 24, каб. 45 а.

 

Основними завданнями Відділу є:

 

1. сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;

2. проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;

3. налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників;

4 забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

5. інформування студентів і випускників технікуму про вакантні місця
в ЗП(ПТ)О, в установах та організаціях;

6. здійснення спільно з державною службою зайнятості населеннямоніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

7. подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається не вирішеним, відомостей про нього ( за його згодою ) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

Основними функціями Відділу є:

1. співпраця з потенційними роботодавцями і забезпеченняоперативного заповнення вакансій;

2. налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо зпитань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;

3. запровадження зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;

4. вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці,надання відповідних пропозицій керівництву коледжу;

5. співпраця з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників;

6. створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Відділу щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи;

7. організація роз'яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

 

8. надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті коледжу;

9. організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками зпитань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар'єри, круглі столи, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками вищих навчальних закладів тощо);

10. здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;

11. планування і координація роботи коледжу щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час;

12. здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних об'єднань та сприяння ефективнішій організації їх роботи;

13. інформування коледжу, навчальної частини про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;

14. надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;

15. налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

16. щорічне інформування керівництва коледжу та студентів пропроведену роботу шляхом розміщення звіту на Інтернет - сайті та інших інформаційних ресурсах;

16. залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries