^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Новини

Педагогічна рада

15 травня 2024 року в коледжі відбулося планове засідання Педагогічної ради, на якому відповідно до плану роботи було розглянуто такі питання.
1. Про результати проведення в коледжі аудиту безпеки.
2. Про результати оновлення даних військового обліку студентів у ТЦК та СП.
3. Про підготовку до акредитації освітньо-професійних програм у 2024/2025 н. р.
4. Про підготовку до кваліфікаційної атестації випускників.
5. Про організацію технологічної практики груп випускного курсу.
6. Річний звіт групи сприяння академічній доброчесності.
Педагоги обговорили низку важливих питань, які мають значення в системі освітнього процесу закладу. Як завжди, Педагогічна рада пройшла інформативно та продуктивно, доповідачі надали вичерпну інформацію та окреслили напрямки роботи колективу коледжу й розвитку освітньої діяльності на перспективу.

0-02-05-70211f3483244721dc353148da7b89d2af280fba586d4b38a2d660add381c259 6b69330ebf4e4fe3

Детальніше:Педагогічна рада

День Вишиванки

0-02-05-725e8e9fb7388f0adc9452cb4581f845ffcc352c2e06a7de1d9dfd1e361029ed e9fdb9ddf5ab19ca

 

Шановні колеги, студенти, працівники коледжу! Вітаємо вас з Днем Вишиванки!
Як кажуть, вишиванка – свого роду генетичний код української нації, який об'єднує нас з кожним роком з новою силою. Вишиванка – символ приналежності до роду, який також є оберегом кожного українця та символізує любов, сім'ю, вірність, батьківщину, благополуччя та процвітання.

Захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» у навчальних групах ТМ-206 та ТМ-207

У період з 9 до 11 травня 2024 року відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» у навчальних групах ТМ-206 та ТМ-207.
Для проведення захисту курсових проєктів було створено кваліфікаційну комісію в такому складі: голова – Сайчук Олександр Васильович, директор коледжу, викладач циклової комісії дисциплін технічного сервісу; члени комісії – Ровний Євген Валентинович, голова циклової комісії дисциплін технічного сервісу; Захаров Андрій Вадимович – викладач дисципліни «Технічний сервіс в АПК».
Виступи студентів приємно здивували комісію актуальністю та обґрунтованістю рішень, застосуванням інноваційних комп'ютерних технологій, використанням сучасних методів і засобів дослідження. У процесі захисту курсових проєктів студенти переконливо, логічно та наочно викладали основні результати свого дослідження, обізнано відповідали на питання членів комісії, демонстрували високий рівень професійних знань і практичних навичок, яких набули під час навчання в коледжі. Для кращого сприйняття змісту курсового проєкту студентами використовувались мультимедійні засоби.
Під час захисту курсових проєктів здобувачі освіти показали достатній рівень знань у сфері розробки проєктів різного функціонального призначення та отримали позитивні оцінки. Працюючи над курсовим проєктом, студенти засвоїли вміння та навички з виявлення наукових та виробничих проблем, обґрунтування актуальності їх розв'язання на сучасному етапі, роботи з літературними джерелами, нормативно-технічною документацією, статистичною інформацією, проведення аналізу результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм господарювання та форм власності.

fghfg2024-05-13 183549

Захист курсових проєктів з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання і газопостачання будівель» серед здобувачів освіти навчальної групи СТ-203

Під керівництвом викладача Олени КОСТЕНКО, 9 травня 2024 року відбувся захист курсових проєктів із дисципліни «Санітарно-технічне обладнання і газопостачання будівель» студентів 2 курсу навчання групи СТ-203 спеціальності 015.31 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

Захист курсових проєктів проходив у онлайн форматі на платформі Google Meet, були присутні студенти групи, завідувач відділення професійної освіти, голова циклової комісії інженерно-будівельних дисциплін, викладачі нашого коледжу.
Зміст представлених до захисту проєктів був різноманітним та повністю відповідав діючим вимогам. Здобувачі освіти продемонстрували, в цілому, достатньо високий рівень підготовки й успішно захистили всі представлені проєкти.
Вітаємо всіх студентів з подоланням чергового освітнього етапу та бажаємо подальших успіхів у навчанні!

1024-05-13 182822

Детальніше:Захист курсових проєктів з дисципліни...

Захист курсових проєктів з дисципліни «Технологія і організація будівельного виробництва» серед здобувачів освіти навчальної групи БС-202к, БС-201

Під керівництвом викладача Анатолія ПЕТРОВА, 9 травня 2024 року відбувся захист курсових проєктів із дисципліни «Технологія і організація будівельного виробництва», студентів 2 курсу навчання групи БС-202к, БС-201 спеціальності 015.31 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».
Захист курсових проєктів проходив у онлайн форматі на платформі Google Meet, були присутні студенти групи, завідувач відділення професійної освіти, голова циклової комісії інженерно-будівельних дисциплін, викладачі нашого коледжу.
Здобувачі освіти показали достатній рівень оволодіння навичками самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати інформацію з різних джерел в т.ч із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; формулювати мету, завдання дослідження; достатній рівень оволодіння ними навичками презентувати результати власних наукових пошуків відповідно до основних завдань курсової роботи. Незважаючи на складні умови навчання під час воєнного стану здобувачі освіти показали достойний результат навчальної роботи. Віримо в нашу молодь, наше майбутнє!
Вітаємо всіх студентів з подоланням чергового освітнього етапу та бажаємо подальших успіхів у завершальній ланці навчання – дипломному проєктуванні!

1  2024-05-13 181713

Детальніше:Захист курсових проєктів з дисципліни...

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних