^ Back to top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Information for teachers

Information for teachers

Особливості роботи з учнями та студентами з різними

 типами темпераменту.

     Багато хто  чув слово ТЕМПЕРАМЕНТ, але далеко не всі знають, що ж це таке. Темперамент – це вроджена якість особистості, яка передається у спадок та майже не піддається змінам. Темперамент визначає темп, ритм, швидкість та інтенсивність психічних реакцій, від чого залежить швидкість переключення уваги, прояву емоцій, швидкість сприймання, прояв вольових якостей, темп та ритм мови. Всі ці якості обов’язково необхідно враховувати під час роботи з учнями та студентами.

      В основі темпераменту лежать такі якості нервової системи людини:

1) сила процесів збудження та гальмування, від яких залежить витривалість, та, як слідство, і працездатність клітин кори головного мозку;

2) рухливість нервових процесів – та швидкість, з якою збудження змінюється гальмуванням, а гальмування – збудженням;

3) врівноваженість нервової системи – те, в якому ступені сила збудження відповідає силі гальмування.

   Ці властивості  нервової системи в комбінації і утворюють типи вищої нервової діяльності, які дають основу темпераменту.

   І. П. Павлов виділив чотири основних типи:

  • сильний, врівноважений, рухливий – САНГВІНІК;
  • сильний, врівноважений, інертний – ФЛЕГМАТИК;
  • сильний, неврівноважений тип з перевагою збудження – ХОЛЕРИК;
  • слабкий тип – МЕЛАНХОЛІК.

  Особливості типів темпераменту починають виявлятися ще в дитинстві. А в учнів та студентів ВНЗ ці особливості становляться помітними ще під час вступної кампанії. Хтось швидко написав роботу та здав її через півгодини. Хтось довго перевіряє та ще сидить в аудиторії, коли всі вже розійшлися. Зовсім не обов’язково, що ця дитина погано знає матеріал, можливо вона меланхолік за темпераментом, а перший був холериком. Як же відрізняти їх і як слід враховувати їх особливості під час навчального процесу. Які вони: сангвініки, флегматики, холерики та меланхоліки…

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ХОЛЕРИКА

   Девіз холерика – «все або нічого!». Холерики відрізняються підвищеною збудливістю і неврівноваженістю поведінки, різкими змінами настрою. Всі реакції даного типу носять яскравий характер. Коли «заведеться», може бути агресивним, схильним до ризику. Міміка і жести виразні, мова швидка. Витрачає багато енергії, тому холерику потрібен досить тривалий період сну, щоб відновитися.

   У діяльності енергійний, цілком віддається справі, здатний подолати будь-які перешкоди, може виконувати багато завдань одночасно. У спілкуванні прагне лідерства, віддає перевагу рухливим іграм, динамічним заняттям. Товариський, але буває дуже прямолінійним, що заважає йому підтримувати рівні відносини з оточуючими. Важко пристосовується до всіляких обмежень, режимних моментів, вимог старших. Діти такого типу часто намагаються керувати дорослими, конфліктують зі своїми однолітками, не хочуть виконувати певні правила, можуть висловлювати протест. «На місці» там, де потрібна швидка реакція і ініціатива.

     Позитивні риси: товариський, енергійний, впевнений у собі, наполегливий, активний, ініціативний, вважає за краще боротися.

    Негативні риси: нестриманий, дратівливий, грубий, запальний, здатний на безрозсудні вчинки, часто ризикує.

    Рекомендації: слід раціонально використовувати енергію дитини шляхом переключення з одного виду діяльності на інший, не гальмувати активність таких дітей у формі прямої заборони. Не підвищувати голос і не залякувати, але й не задовольняти їх примхи тільки заради спокою. Холеричні діти потребують тактовної допомоги та співчуття при ускладненнях. Спілкуйтесь спокійним та впевненим тоном, намагайтесь уникати різних емоційних реакцій, спрямованих безпосередньо на учня або студента. Краще впливати опосередковано, через колектив. Враховуйте мотиви вчинків, залучайте до активної діяльності, пов’язаної з виявом ініціативи.

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ФЛЕГМАТИКА

     Спокійний, повільний, пунктуальний, врівноважений, незворушний в будь-яких ситуаціях, легко стримує свої пориви і емоції, вміє терпіти фізичний біль. У нього майже не буває некерованих вчинків. Легко і успішно виконує роботу, що вимагає напруги. Особливо ефективний при монотонній роботі. Неквапливий, діє за принципом «7 разів відміряй, 1 раз відріж». Любить планувати свою роботу, дотримуватись прийнятого розпорядку життя. Упертий і наполегливий в досягненні мети, почате звичайно доводить до кінця. Коротко спілкується, не любить порожнього базікання. Насилу пристосовується до нової обстановки. Хворобливо реагує, коли необхідно перебудуватися або відмовитися від звички. Болісно переживає несправедливість, зазіхання на його права, розлуку з близькими людьми. Боїться і не любить змін, нестабільності. Не витримує фізичних навантажень, якщо змушений виконувати їх у швидкому темпі. Хороший там, де потрібні зваженість, неквапливість.

    Позитивні риси: неквапливий, схильний до порядку, неконфліктний, поступливий, розсудливий, діловитий, наполегливий, сильна воля, відчуття товариства.

    Негативні риси: млявий, байдужий у відношенні до праці, себе, людей; сором’язливість, лінощі.

    Рекомендації: слід наполегливо використовувати завбачливі настанови на будь-яку діяльність, здійснювати докладний інструктаж (Що? Коли? У якій послідовності?). Не карайте флегматика за повільність, не звинувачуйте у некмітливості, бо тоді у дитини формується комплекс неповноцінності через постійні невдачі. Залучайте до цікавої діяльності, стимулюйте вияв щирих почуттів, зміцнюйте віру у власні сили. Уникайте демонстративних доручень, пов’язаних з високим темпом виконання. Помічайте та вітайте кожен вияв  самостійності дитини, непомітно допомагайте у складних справах. У флегматиків необхідно на життєвих прикладах розвивати уяву, мислення, почуття. Потрібно навчати також правильно переключати увагу під час виконання завдань і раціонально розподіляти час.

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ САНГВІНІКА

   Легко йде на контакт, швидко адаптується в новому колективі. Живий, рухливий, швидко реагує на події. Не губиться в будь-якій ситуації, легко ладнає з людьми, знаходить спільну мову, часто стає «душею компанії». Легко і швидко при необхідності змінює тактику поведінки, винахідливий і дотепний. Міміка і жести яскраві й виразні, голос гучний, настрій доволі стійкий. Відрізняється ораторськими здібностями, життєлюбністю, мажорним настроєм, здатний повести за собою, користується симпатією ровесників.

   Легко береться за справу, відгукується на все нове, але так само легко здатний втратити до неї інтерес, коли відчуття новизни проходить. Інтереси і нахили мають поверховий характер. Намагається займатися тільки приємною, легкою і цікавою для нього діяльністю й уникати складного, неприємного, нецікавого. Уміє долати перешкоди. Люблячи комфорт, легко мириться зі скрутою. Необхідний там, де потрібні швидка реакція і холоднокровність.

     Позитивні риси: допитливий, товариський, привітний, рухливий, життєрадісний, емоційний, жвавий, комунікабельний, впевнений, любить бути в колективі.

     Негативні риси: легковажний, безтурботний, нестійкі інтереси, переоцінює себе, не доводить справи до кінця.

     Рекомендації: вимоги повинні бути максимально справедливими. Варто давати вихід енергії, стимулювати розкриття потенціалу і здібностей у суспільно-корисній праці. Довіряйте, підтримуйте корисну ініціативу, починання, закріплюйте віру у власні сили у процесі подолання труднощів. Допомогу надавайте у формі відкритої дружньої підтримки, поради. Не варто давати доручення, пов’язані з довготривалою монотонною діяльністю. Використовуйте додаткові стимули, аби домогтися завершення роботи. Якщо дитина недоброякісно виконала завдання, примушуйте виконати те саме ще раз. Пам’ятайте, що в дитини – сангвініка швидко руйнуються звички, вона швидко втомлюється від одноманітних занять, форм і методів роботи. Формуйте стійкі інтереси, навчіть виконувати роботу до кінця.

  Будьте максимально вимогливими при скоєнні дитиною  порушень. Навчіть дитину дорожити дружбою. Використовуйте лідерські якості сангвініка в колективі, залучаючи до організації суспільно корисних заходів.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ МЕЛАНХОЛІКА

   Такі діти малоактивні, вразливі, малорухливі. Чуттєві, їх легко образити, глибоко переживають найменші невдачі. Все приймають близько до серця, лякливі. Ці особистісні якості не можна ліквідувати. Відчуття відрізняються глибиною. Звичайно замкнутий, меланхолік розкутий тільки з близькими. Не прагне бути на перших ролях. Дуже вимогливий до себе і оточуючих.

   Досить пасивний у спілкуванні з дорослими і однолітками. Тактовний, уміє зважати на почуття інших людей. Важко переносить інтенсивну роботу, надає перевагу спокійним видам діяльності. Швидко втомлюється, нерішучий, схильний до коливань. Дуже вразливий і чутливий до схвалення своєї діяльності чи негативної оцінки результатів своєї праці. У екстремальних і стресових ситуаціях можливий зрив, але у звичайній доброзичливій обстановці меланхоліки кмітливі, уважні і чуйні. Слабкий тип нервової системи. Дуже довго і хворобливо адаптується в новому колективі.

    Позитивні риси: м`який, тактовний, делікатний, серйозний, чуйний, уміє дружити.

    Негативні риси: замкнутий, образливий,  пригнічений, песимістичний.

    Рекомендації: завжди дотримуйтесь принципу поступовості. Правильний виховний підхід полягає в тому, що дорослий виявляє співчуття і повне розуміння. Тактовно, глибоко і зацікавлено проникайте в духовний світ дитини. Проявляйте максимум доброти, здійснюйте моральну підтримку та зміцнюйте віру у власні сили.

   Не допускайте підвищення голосу, окриків та непосильних вимог. Виховуйте волю, наполегливість і почуття власної цінності в колективі. Вчасно приходьте на допомогу під час виконання завдань, схвалюйте, підтримуйте найменший прояв активності. Потрібно через певний проміжок часу організовувати «ситуації успіху» для такої дитини. Вчіть планувати свою діяльність, розумно розподіляти час. Важливо навчити дитину збалансувати добову і тижневу тривалість праці та відпочинку, інакше можливе нервове і фізичне виснаження на ґрунті хронічної перевтоми або формування відрази до праці, апатія. 

     Наведені вище чотири основних типи темпераменту практично не існують у чистому вигляді. Між ними існують шістнадцять проміжних форм, за яких можливі компенсації типологічних проявів основних типів. Наприклад, якщо студент холерико-меланхолік, то в цьому випадку, дуже вірогідно, що імпульсивність холерика буде скомпенсована нерішучістю меланхоліка або навпаки, це вже  кому і що подобається. У результаті рішення приймаються без поспіху, не затягуючи цей процес. Існують думки, що майже в кожному з нас є частка холерика, флегматика, сангвініка та меланхоліка. Справа тільки у відсотковому відношенні.

     Педагог повинен під час своєї роботи враховувати не тільки особливості темпераменту студента та учня, а й особливості свого темпераменту. Іноді здається, що студент занадто повільний, але якщо педагог виражений холерик, то повільними для нього будуть майже всі.

       Якщо Ви бажаєте дізнатися про свій тип темпераменту, для цього слід завітати до кабінету психолога та пройти спеціальний тест.

Джерела інформації:  Немов Р. С.    Психология. – М., 2007;

 Барташев А. В.   Диагностика темперамента и характера. –   М., 2007;

Щёкин Г.В.   Визуальная психодиагностика: познание людей по    их внешности и поведению. – К., 2007. 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries