^ Back to top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

General information

General information psychological service

 

IMG 0902 

Котенко Наталія Миколаївна - практичний психолог першої категорії, викладач, педагогічний стаж - 8 років.

 

 DSC 1758 1 Беленченко Ірина Вікторівна - соціальний педагог, педагогічний стаж - 2,5 роки, викладач другої категорії.

 

Основною метою роботи психологічної служби коледжу є виконання завдань, пов’язаних з підвищенням ефективності педагогічного процесу, сприяння особистісному та професійному зростанню, соціальному благополуччю та збереженню психологічного здоров`я усіх учасників навчально-виховного процесу.

Організація роботи практичного психолога та соціального педагога базується на поєднанні таких компонентів:

– заходах, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень;
–запиту і специфіки навчального закладу;

– річного плану діяльності практичного психолога та соціального педагога;

Основними завданнями психологічної служби є:

–надання соціально-психологічної допомоги студентам та співробітникам коледжу;

–формування у студентів та співробітників коледжу високого рівня психологічної культури;

–психологічна просвіта:

–вивчення психологічних труднощів студентів коледжу та підготовка рекомендацій кураторам груп щодо взаємодії зі студентами;

–сприяння особистісного розвитку студента;

–здійснення соціально-педагогічного патронажу, який спрямований на надання допомоги соціально незахищеним категоріям студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їх соціального статусу;

– сприяння особистісному розвитку кожної особистості;

– соціально-діагностичне опитування та прогнозування щодо соціальної захищенності студентів та їх родин, яке спрямоване на попередження втрати контингенту.

Основними видами діяльності служби є:

1. Психологічна просвіта – у формі проведення лекцій, тренінгів, бесід, презентацій, а також створенні інформаційних стендів з метою розповсюдження психологічних знань серед студентів, викладачів та співробітників, спрямованого на підвищення психологічної культури особистості.

1kdjfkskdffs 123123132

 

2. Індивідуальне консультування усіх учасників педагогічного процесу з метою надання психологічної підтримки та допомоги у кризових життєвих ситуаціях, самопізнанні, вирішенні особистісних проблем, налагодженні міжособистісних стосунків, особистісному розвитку, формуванні соціально корисної життєвої перспективи.

3. Соціально – психологічна діагностика (індивідуальна та групова) – проведення досліджень з актуальних проблем, які виникають у навчальному процесі з метою з’ясування змісту і умов індивідуального розвитку студентів, їх особистісних ресурсів, визначення причин, які ускладнюють їх розвиток та навчання, сприяння самопізнанню та саморозвитку.

4. Психологічна корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів у вигляді тематично-інформаційних лекцій, групових тренінгових програм, соціально-психологічних рольових ігор (соціально-психологічний театр). Корекція також реалізується в форматі активного соціально-психологічного навчання через індивідуальну та групову роботу особистісної та соціально-психологічної спрямованості.

1 ghfghfhssssss

5. Профілактика – виховні бесіди, інформаційні лекції, наглядний матеріал соціально-психологічного стенду спрямовані на попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям та професійному вигоранню у навчально-виховному процесі.

2 ghfghfhssssss

6. Організаційно-методична та аналітична робота за наслідками діяльності служби; планування роботи; створення баз даних, пакетів методичних рекомендацій; аналіз отриманих результатів роботи.

7. Зв’язок з громадськістю – співпраця з:

– центр практичної псхології, соціальної роботи та здорового способу життя КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти";

– центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– службами у справах дітей;

– громадськими організаціями;

– благодійними організаціями

         – органами влади тощо.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries