^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Якість

Якість

ЯКІСТЬ

політика

Основною стратегічною метою діяльності Коледжу є забезпечення якісної підготовки та гармонійного розвитку особистості висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців шляхом формування загальних і фахових компетентностей відповідно до сучасних та перспективних потреб суспільства, ринку праці й бізнес-структур.

Для досягнення нашої мети, у Коледжі розроблена гнучка система управління якістю, що активно включає в себе як внутрішні, так і зовнішні зацікавлені сторони освітніх послуг з метою постійного покращення якості наданої освіти. Це сприяє зростанню конкурентоздатності коледжу.

Принципи управління якістю освіти в Харківському державному професійно-педагогічному фаховому коледжі імені В. І. Вернадського описуються такими положеннями:

1. Забезпечення високого рівня задоволення потреб як наявних, так і майбутніх випускників у високоякісній освіті, яка відповідає потребам ринку праці і сприяє успішній кар'єрі.

2. Підвищення компетентності викладацького складу та всього персоналу шляхом постійного професійного розвитку.

3. Чітке розуміння кожним співробітником своїх обов'язків, повноважень та відповідальності за їх виконання.

4. Створення можливостей для професійного та особистісного розвитку.

5. Прийняття рішень на основі комплексного аналізу інформації.

6. Забезпечення відповідності наданої освіти міжнародним стандартам через регулярне самооцінювання та акредитацію програм.

 

0-02-05-7023756cbb22e9f145d1fac6ddc61e3f8e49279bb91b4778e1ceeddef8556930 a1091ff07af90e98 0-02-05-97481577a6d6e31e8261523514a8d4fa2b35600bd22b17da3f7c5e4d22f9b432 8ae9a724f4f19615 0-02-05-a6981897cb30961847bcbc3cf49bc11357df09c449e8ff47566dff1eeedfb8e2 355db641080bac63
Менеджмент якості  Студентоцентроване навчання Академічна доброчесність

 

 

 

 

 

 

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних