^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Нормативно-правова база роботи психологічної служби

 

-Конвенція ООН про права дитини;

-Декларація прав людини;

-Конституція України.

Закони України:

-   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа від 01.07. 2010р. № 2394-VІ;

-   Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005р. №2342-ІУ  

-   Про освіту від 23 травня 1991 року № 1060-XII (витяг);

-   Про загальну середню освіту  від 13 травня 1999 року № 651-XIV (витяг)

-   Про професійно-технічну освіту  від  10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (витяг) 

-   Про соціальні послуги від 19 червня 2003 року № 966-IV (витяг);

-   Про попередження насильства в сім’ї 15  листопада 2001 року № 2789-III;

-   Про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року № 2402-III;

-   Про внесення змін до Кримінального кодексу України  щодо посилення відповідальності за належне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами від 23 вересня 2010 року № 2556-VI;

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України:

-   Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини  від 24 вересня 2008 р. № 866 ;

-   Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування від 5 квітня 1994р. № 226

-   Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме  від 22 лютого 2006 р. № 189;

-   Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом або органами праці та соціального захисту  населення установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні від  04.03.2004 р. N 269 

-   постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 «Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

-   Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті» від 22.08.2018 р. №654

-   Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Типового положення про притулок для осіб,  які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті» від 22.08.2018  №655;

-   Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті» від 22.08.2018 р. №658;

 

Накази (листи) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

-   Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» від 02.10.2018 р.  №1047

-     Міністерства сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 р. № 4591 Про затвердження Порядку ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-    Наказ  України від 02.07.2009  № 616  Про внесення змін до Положення  про психологічну службу системи освіти України (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за  № 687/16 703);

-   Наказ від  28.12.2006 р. № 864  Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України;

-   Наказ  від 01.02.2010 р. № 59 Про вживання заходів щодо запобігання насильству над дітьми;

-   Наказ від 29.10.10 №1023 Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту;

-   Наказ від 14.06.2006 р. № 1983 Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах;

-   Наказ від 06.12.2010 № 1204 Про затвердження Типових штатів нормативів професійно-технічних навчальних закладів (витяг);

-   Наказ від 14.08.2000 №385 "Про затвердження типового Положення про центр практичної психології і соціальної роботи";

-   Наказ від 20.04.2001 №330 "Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціологічного  інструментарію";

-   Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року”

-   Наказ від 19.08.2014 №564/836/945/577 "Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення"


       Листи:

-Лист МОН «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12 2017 р. №2229

-Лист МОН «Методичні рекомендації для фахівців, які працюють з дітьми та молоддю, щодо проведення інформаційних заходів з метою формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини;

-Лист щодо реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 року №2229 

-Лист від 13.09.10 № 1/9-623 Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи;      

-Лист від 17.12,2008 р. №1/9-811 "Про здійснення соціально-педагогічного патронажу";

-Лист МОН № 1/9-632 від 11.09.09 р." Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх";

-Лист МОНУ №1/9-352 від 27.08.2000  «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;

-Лист МОНУ №109 від 27.11.2000 "Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога);

-Лист МОНУ № 1/9-530 від 05.08.2010 "Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти";

-Лист МОНУ від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»;

-Лист МОН України від 28.07.2017 р. № 1/9-414 "Про забезпеченість психологічної служби системи освіти України та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році";

-Лист МОНУ  від 29.09.14 №1/9-498 "Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення"; 

Лист МОНУ від 28.10.2014 №1/9-557 "Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей";

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних