^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Національно патріотичне виховання

Національно патріотичне виховання

Нормативні документи на допомогу кураторам та вихователям:

Інформаційні матеріали

Концепція національно-патріотичного виховання

Про основні засади державної політики у сфері

Про Стратегію національно-патріотичного виховання

Хронологія війни

 

 

Національно-патріотичне виховання

Поняття національно-патріотичного виховання

  Сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України наша держава потребує на всебічно освічену, високоморальну особистість, патріота з активною громадською позицією, готового в разі потреби стати на захист Батьківщини.  Тому пріоритетним напрямком виховної діяльності на загальнодержавному рівні визначається національно-патріотичне виховання як невідємна частина національної безпеки.

Національно-патріотичне виховання– наскрізний виховний процес, спрямований на утвердження української національної та громадянської ідентичності, формування оборонної свідомості на основі суспільно-державних (національних) цінностей України, соціальної активності та відповідальності, готовності до дієвого виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, державної незалежності і територіальної цілісності України.

 

Завдання національно-патріотичного виховання

ü    утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

ü    виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

ü    підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;

ü    усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

ü    сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

ü    формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

ü    утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

ü    культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

ü    формування мовленнєвої культури;

ü    спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Складові національно-патріотичного виховання

-                громадянсько-патріотичне вихованнянаскрізний виховний процес, спрямований на усвідомлення громадянами України власної відповідальності за розвиток успішної країни та важливості турботи про благо українського народу;

 

-                військово-патріотичне вихованнянаскрізний виховний процес, спрямований на формування у громадян України оборонної свідомості, готовності до національного спротиву, підвищення суспільної значущості та поваги до військової служби, мотивації громадян до набуття ними необхідних компетентностей у сфері безпеки і оборони;

 

-                духовно-моральне вихованнянаскрізний виховний процес, спрямований на формування та розвиток духовних і моральних цінностей громадян України, закордонних українців, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі суспільно-державних (національних) цінностей України.

Принципи національно-патріотичного виховання

  • принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
  • принцип самоактивності й саморегуляціїзабезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;
  • принцип полікультурностіпередбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей,  культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської;
  • принцип соціальної відповідностіобумовлює потребу узгодження змісту і методів національно-патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту України та ефективного розв’язання життєвих проблем;
  • принцип історичної і соціальної пам 'ятіспрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;
  • принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.

Нормативна база

Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності»

 

Стратегія національно-патріотичного виховання

 

Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.

 

Інформаційні матеріалищодо організації виховного процесу в закладах освітиу 2023/2024 навчальному році

 

Хронологія війни

 

Заходи національно-патріотичного виховання

      Національно-патріотичне виховання в Харківському державному професійно-педагогічному фаховому коледжі імені В. І. Вернадського є пріоритетним напрямком виховної роботи й здійснюється з використанням таких форм: засідання «круглих столів», конференції, тематичні виховні заходи, години спілкування з військовослужбовцями, ветеранами АТО, російсько-української війни, участь у волонтерській роботі тощо.

 

Заходи національно-патріотичного виховання

на 2023/2024 н. р.

 2335434rwer sdfsdf1111

2denPusmTamovu

2voiny

2vuhovha

3denPusmTamovu

3voiny

3vuhovha

4denPusmTamovu

denPusmTamovu

krasa ta veluch dershavy

krug stil160

krug stil300

krug stil misto kh

movno lit concurs

ridna mova

shevch

voiny

vuhovha

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних