^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Новини

Захист курсового проєкту ТР-208, ТР-209к

Серед складових елементів навчального процесу особливе місце посідає написання курсового проєкту, який є різновидом індивідуальної самостійної роботи студентів і виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, набутих під час вивчення навчального курсу дисципліни «Організація та методика виробничого навчання».
Курсовий проєкт перевіряє не лише теоретичну й практичну підготовку майбутнього фахівця, але і його вміння працювати з літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати педагогічний та науковий досвід, вести науково-педагогічні дослідження під керівництвом керівника курсового проєкту. Підготовка проєкту дає можливість студентам систематизувати набуті теоретичні знання, перевіряти їх якість, науково й креативно мислити, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та порівнювати різні дидактичні підходи.
Курсовий проєкт – робота відповідальна та цікава. Вона допомагає студенту систематизувати знання, а викладачеві – перевірити їхній рівень. Проте правильно написана робота – ще не гарантія високої оцінки, адже проєкт необхідно захистити. А для успішної презентації роботи важлива супровідна промова.
Мета написання курсового проєкту – закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань студентів, розвиток навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних висновків та практичних рекомендацій за темою курсової роботи.
Студенти груп ТР-208 та ТР-209к успішно захистили свої проєкти перед комісією у складі голови комісії директора з коледжу Сайчука Олександра Васильовича; викладачки, керівниці курсових проєктів Овчарової Анни Сергіївни, викладачки Сіренко Юлії Вікторівни та викладачки Чорної Вікторії Вікторівни.
На високому рівні захистили свої роботи студенти Каніщев Андрій, Шураєв Олександр, Козачук Олександр, Єфімов Нікіта, Коркач Олександр, Шарашов Олексій, Коркач Владислав, Гендич Дмитро, Коркач Вячеслав, Науменко Артур, Головінов Владислав.

333333333333333 2023-12-07 172227

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних