^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Новини

Захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» у навчальних групах ТМ-206 та ТМ-207

У період з 9 до 11 травня 2024 року відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» у навчальних групах ТМ-206 та ТМ-207.
Для проведення захисту курсових проєктів було створено кваліфікаційну комісію в такому складі: голова – Сайчук Олександр Васильович, директор коледжу, викладач циклової комісії дисциплін технічного сервісу; члени комісії – Ровний Євген Валентинович, голова циклової комісії дисциплін технічного сервісу; Захаров Андрій Вадимович – викладач дисципліни «Технічний сервіс в АПК».
Виступи студентів приємно здивували комісію актуальністю та обґрунтованістю рішень, застосуванням інноваційних комп'ютерних технологій, використанням сучасних методів і засобів дослідження. У процесі захисту курсових проєктів студенти переконливо, логічно та наочно викладали основні результати свого дослідження, обізнано відповідали на питання членів комісії, демонстрували високий рівень професійних знань і практичних навичок, яких набули під час навчання в коледжі. Для кращого сприйняття змісту курсового проєкту студентами використовувались мультимедійні засоби.
Під час захисту курсових проєктів здобувачі освіти показали достатній рівень знань у сфері розробки проєктів різного функціонального призначення та отримали позитивні оцінки. Працюючи над курсовим проєктом, студенти засвоїли вміння та навички з виявлення наукових та виробничих проблем, обґрунтування актуальності їх розв'язання на сучасному етапі, роботи з літературними джерелами, нормативно-технічною документацією, статистичною інформацією, проведення аналізу результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм господарювання та форм власності.

fghfg2024-05-13 183549

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних