^ Вгору
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Новини

Зустріч з партнерами

Сьогодні в коледжі радо зустрічали нашого друга й партнера з Польщі. Ярослав Бєнь, представник фермерського господарства Vital Berry, у складний воєнний час не забував про коледж, надаючи гуманітарну допомогу працівникам, студентам та мешканцям гуртожитку.
Під час зустрічі адміністрація коледжу щиро подякувала панові Ярославу за неоціненну допомогу та піклування й висловила надію на майбутню зустріч на території фермерського господарства Vital Berry після нашої перемоги.
Між закладами було подовжено договір про подальшу співпрацю, що дозволить об'єднати зусилля та можливості для підготовки сучасних фахівців аграрного напрямку, створити умови для ознайомлення студентів із новітнім промисловим і технологічним обладнанням, розширити базу практики студентів, стажування й підвищення кваліфікації для викладачів тощо.
Також в онлайн-форматі відбулася зустріч зі студентами, під час якої Ярослав Бєнь детально представив аграрне підприємство Vital Berry, розповів про умови праці та проживання для практикантів від коледжу й запросив присутніх до подальшої співпраці.

photo 2023-12-13 16-37-06

Захист курсового проєкту ООН-11з

У ХДППФК імені В. І. Вернадського триває процес захисту курсових проєктів з дисципліни «Організація та методика професійного навчання». На захист представили свої роботи студенти заочної форми здобуття освіти групи ООН-11з. До складу комісії увійшли: голова комісії Беленченко Лідія Федорівна, голова циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін та фізичного виховання; Смірнова Віталіна Францівна, викладачка дисципліни ОМПН; керівниця курсових проєктів Овчарова Анна Сергіївна.
Найкращими були роботи студенток Корікової Олени, Отришко Ірини, Солнцевої Вікторії, Чугай Надії, Дейнеко Альони, Шершень Ольги, Кофанової Антоніни, Полежаки Катерини.

zaochnoe 2023-12-12 094006

Захист курсових проєктів з дисципліни «Організація та методика професійного навчання»

Курсовий проєкт з дисципліни «Організація та методика професійного навчання» – важливий елемент завершення циклу психолого-педагогічних дисциплін. Курсовий проєкт спрямований на більш глибоке засвоєння студентами знань, набутих упродовж 1 року та 10 місяців навчання на практичних заняттях, лекціях, навчальній практиці та під час удосконалення досвіду самостійної роботи. У процесі виконання проєкту студент набуває навичок, які стануть йому в нагоді протягом усього життя: самостійність суджень, уміння концентруватися, постійне збагачення власного запасу знань.
6 – 7 грудня на техніко-технологічному відділенні відбувся захист курсових проєктів студентів 2-го курсу групи ЕМ-205 спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі». На захист студенти готували електронний варіант курсового проєкту, презентацію та коротку доповідь про результати проведених уроків виробничого навчання.
Склад приймальної комісії був таким: голова комісії – директор коледжу Сайчук Олександр Васильович; члени комісії – викладачка Чорна Вікторія Вікторівна, викладачка Сіренко Юлія Вікторівна.
Протягом захисту кожен студент упродовж 3-5 хв доповідав про зміст роботи, давав відповіді на питання членів комісії. Аналізуючи представлені курсові проєкти та презентаційні матеріали, комісія відзначила високий рівень продемонстрованих студентами 2-го курсу теоретичних та практичних знань. Незважаючи навіть на умови дистанційного навчання, студенти добре засвоїли навчальний матеріал, і всі представлені курсові проєкти отримали високі оцінки.
Слід зазначити, що захист курсових проєктів має велике значення, оскільки дає студентам досвід публічних виступів. Окрім того, привселюдно захищаючи проєкт, студент учиться всебічно обґрунтовувати отримані ним результати, а також глибоко осмислювати виконану роботу.
Бажаємо студентам наполегливості та наснаги в подальшому оволодінні професійними якостями фахового молодшого бакалавра!

44444444442023-12-07 173131

Захист курсового проєкту ТР-208, ТР-209к

Серед складових елементів навчального процесу особливе місце посідає написання курсового проєкту, який є різновидом індивідуальної самостійної роботи студентів і виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, набутих під час вивчення навчального курсу дисципліни «Організація та методика виробничого навчання».
Курсовий проєкт перевіряє не лише теоретичну й практичну підготовку майбутнього фахівця, але і його вміння працювати з літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати педагогічний та науковий досвід, вести науково-педагогічні дослідження під керівництвом керівника курсового проєкту. Підготовка проєкту дає можливість студентам систематизувати набуті теоретичні знання, перевіряти їх якість, науково й креативно мислити, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та порівнювати різні дидактичні підходи.
Курсовий проєкт – робота відповідальна та цікава. Вона допомагає студенту систематизувати знання, а викладачеві – перевірити їхній рівень. Проте правильно написана робота – ще не гарантія високої оцінки, адже проєкт необхідно захистити. А для успішної презентації роботи важлива супровідна промова.
Мета написання курсового проєкту – закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань студентів, розвиток навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних висновків та практичних рекомендацій за темою курсової роботи.
Студенти груп ТР-208 та ТР-209к успішно захистили свої проєкти перед комісією у складі голови комісії директора з коледжу Сайчука Олександра Васильовича; викладачки, керівниці курсових проєктів Овчарової Анни Сергіївни, викладачки Сіренко Юлії Вікторівни та викладачки Чорної Вікторії Вікторівни.
На високому рівні захистили свої роботи студенти Каніщев Андрій, Шураєв Олександр, Козачук Олександр, Єфімов Нікіта, Коркач Олександр, Шарашов Олексій, Коркач Владислав, Гендич Дмитро, Коркач Вячеслав, Науменко Артур, Головінов Владислав.

333333333333333 2023-12-07 172227

Захист курсових проєктів з ОМПН на відділенні професійної освіти

Згідно графіку навчального процесу 6 грудня 2023 року відбувся відкритий захист курсових проєктів з дисципліни «Організація та методика професійного навчання» студентами груп Бс-201, Бс-202 та СТ-203 відділення професійної освіти. Керівник проєктів – викладачка дисципліни «Організація та методика професійного навчання» Смірнова Віталіна Францівна. В обговоренні курсових проєктів узяли участь члени циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін: Беленченко Лідія Федорівна – голова циклової комісії та викладачі дисципліни ОМПН Смірнова Віталіна Францівна й Овчарова Анна Сергіївна.
Здобувачі освіти показали достатній рівень оволодіння навичками самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати інформацію з різних джерел у тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій; проєктувати сучасний урок виробничого навчання; розробляти та використовувати різноманітні інтерактивні вправи, створені в онлайнових сервісах Kahoot, LearningApps, Wooclap; продемонстрували достатній рівень оволодіння навичками презентувати результати власних наукових пошуків відповідно до основних завдань курсового проєкту. Незважаючи на складні умови навчання під час воєнного стану, здобувачі освіти під час захисту курсових проєктів виявили високий рівень знань та умінь та отримали позитивні оцінки.

111111111111112023-12-07 170847

Детальніше:Захист курсових проєктів з ОМПН на відділенні...

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних